Information för mäklare

Uppgifter om fastigheten inför försäljningar

Ibland är det många försäljningar på gång i huset samtidigt. För att styreslen inte ska belastas med allt för många frågor från mäklare har vi samlat svaren på de vanligaste mäklarfrågorna här.

Brf Kålroten 8 övertog fastigheten den 14 mars 2006 från Stena Fastigheter och föreningen är en äkta bostadsrättsförening. 

Fastigheten är byggd 1926 och genomgick en större renovering 1995 med stambyten. Fastigheten har fjärrvärme.

De ekonomiska frågorna om ägare, andelstal, förmögenhetsvärde mm framgår av den ”mäklarbild” av varje aktuell lägenhet som erhålls från SBC. Uppgifter om fastigheten hämtas ur årsredovisningen som finns här.

Föreningen/förvaltaren tar ut såväl överlåtelseavgift som pantsättningsavgift, vilka debiteras respektive säljare och köpare efter gällande procentsatser. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren.

Föreningen/förvaltaren tar även ut en avgift för uthyrningar i andra hand. Se föreningens stadgar.

Juridiska personer accepteras inte som ägare.

I avgiften ingår vatten, värme, basutbudet i kabel-tv samt fiberbredband från Ownit om 700/1000 MBit/s.  Fastigheten har dessutom tv och bredband genom Tele2.

Gas och hushållsel betalar varje bostadsinnehavare enskilt.

Det finns ett garage med bilplatser och MC-platser som boende kan ställa sig i kö till genom att kontakta styrelsen. Garageplatserna tilldelas endast fastighetens boende. Garageplatsen förverkas vid försäljning av lägenheten och kötiden varierar därför beroende på antalet försäljningar. Garaget genomgick en renovering hösten 2018-våren 2019.

Lägenhetsförråd finns i övre källarplan.

Under 2007/2008 byggdes 9 lägenheter på vinden, branddörrar installerades till samtliga lägenheter och trapphusen målades om. Under 2009 togs en ny sopsugsanläggning i bruk, gårdsbjälklaget tätades och fick ny plattläggning. 2010 fick fasaden ny puts och på gårdsfasaden byggdes då även balkonger till de lägenheter som så önskat.

Föreningen har cykelrum, barnvagnsrum och ett miljörum i fastigheten, samtliga med smidig anslutning till Närkesgatan.

Under 2012 installerades en ventilationsanläggning i en av husets källarlokaler samt en ny garageport.

Föreningen sänkte avgifterna med 25% under 2015 som resultat av kraftig amortering av föreningens lån.

2022 genomfördes stamspolning av samtliga avloppsstammar. 

Det finns inga planerade höjningar av avgifterna.

Kontakta föreningen på följande mail: info@kalroten.se.

Medlemsansökningar laddas upp på SBCs hemsida.