Kamerabevakning

Vårt hus är allas vårt gemensamma ansvar, vi skall ta hand om de gemensamma ytorna och tillsammans se till att vi kan vara trygga innanför portarna.

Som ett led i det senare har vi i styrelsen beslutat att sätta upp kameraövervakning i tvättstugegången.

Att sätta upp kameror i ett bostadshus är ingenting man gör utan att först undersöka andra alternativ.

Avvägningen mellan den enskildes integritet och säkerheten är otroligt viktig. Vi kommer följa alla de riktlinjer som finns och har gjort en intresseavvägning där vi kommit fram till att vi har ett berättigat intresse för bevakningen.

Riktlinjer 
Kamerabevakningslag (2018:1200)
Dataskyddsförordningen (GDPR)
 

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat material.
  • Inspelat bildmaterial raderas efter maximalt 7 dagar.
  • En utsedd person inom styrelsen har tillgång till det inspelade materialet.
  • Korridoren är ej öppen för allmänheten och ej i anslutning till bostäderna.
  • Övervakningen sker ej dagtid.

 

Som boende kan du utöva flera rättigheter, särskillt rätten till att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

Kontakta styrelsen på info@kalroten.se