Trivselregler

Trivselregler, Brf Kålroten 8 i Sthlm

Trivselreglerna är ett komplement till Bostadsrättsföreningen Kålroten 8:s stadgar.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av fastigheten och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att känna till och rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara bostadsrättsinnehavaren. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även för dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen, om trivselreglerna inte följs, i allvarligare fall ifrågasätta om Du/Ni ska få bo kvar. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det i allvarligare fall bli fråga om uppsägning.

Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Frågor

Den som har frågor eller funderingar över något som tas upp i dessa trivselregler är alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Trivselreglerna

1. Allmän aktsamhet och hänsyn

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) För allas trevnad tänk på att visa respekt för och omtanke om dina grannar.

c) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med Åkerlunds Fastighetsservice, i andra hand med någon i styrelsen.

2. Säkerhet

a) Kontrollera noga att alla låsta dörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Lämna inte källardörrar olåsta.

d) Meddela gärna dina grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

3. Brandsäkerhet

a) På grund av brandsäkerhet måste entréer och trappuppgångar hållas fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar o dyl. Detta beror på att trappuppgångarna är en utrymningsväg och får därför inte innehålla föremål som kan hindra eller försvåra utrymning. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och då blir oförmögna att ta sig ut på egen hand.

b) Var försiktig med tända ljus och eldstäderna.

c) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Ytterligare information om brandsäkerhet lämnas av styrelsen.

4. Gemensamma kostnader

Lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när kranar står och droppar. 

Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. 

5. Balkonger och fönster

Balkongerna (den egna, såväl som de gemensamma i trapphusen) får inte användas för:

a) Skakning av mattor.

b) Rökning så att det besvärar grannar. Om du ändå röker var noga med att ta rätt på dina cigarrettfimpar efter dig och se till att dessa inte hamnar på gården.

c) Fönster och balkongdörrar får inte stå öppna på ett sådant sätt att de tar skada av nederbörd.

d) Placera blomlådor innanför ditt balkongräcke.

e) Se till att din balkong hålls fri från snö och is. Det är medlemmens ansvar att skotta sin egen balkong.

f) Grillning

6. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder mm finns piskställning på gården.

7. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom föreningens område på grund av att det riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

8. Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga belägen i källaren med 4 st tvättmaskiner, 2 st grovtvättmaskiner, 2 st torktumlare, 2 st torkskåp, 1 torkrum och 2 st manglar. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

9. Cyklar

Cyklar ska förvaras i särskilt iordningställda cykelrum. De som använder cykel sällan hänvisas till cykelrum i garaget, medan dagligcyklister prioriteras i cykelrum med ingång i port mellan Närkesgatan 2 och 4.

10. Entré och trappuppgång

a) Affischering i entré och trappuppgång är inte tillåtet utan styrelsens medgivande.

b) Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen.

c) I entréer och trapphus får inte finnas barnvagnar, el rullatorer p.g.a. brandsäkerheten.

11. Gården

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop och läggs inne i lilla huset efter dagens slut.

b) Gården är till för alla boende och får gärna användas för olika arrangemang men glöm inte att i förväg informera grannarna. Det finns en lista som hänger på dörren till lilla huset där man kan "paxa" gården. Man har dock inte ensamrätt på gården utan om finns det bord och stolar lediga, även om man har fest, har övriga boende rätt att använda dem. Återställ gården som den var och lämna inte kvar saker i lilla huset för andra att ta hand om.

c)  Grillning är tillåten på gården, dock enbart vid utrymmet mellan gårdshuset och sopnedkasten. Anledningen är att det finns ventilationsintag till restaurang Faros, på andra sidan huset, vilket kan medföra att rökos kommer in i restaurangen. Vänligen respektera detta! 
Använd inte miljöfarlig tändvätska utan använd vår elektriska grilltändare som finns i huset. Släng kolen du använt så att grillen är fräsch till nästa som kommer. Sätt på skyddet på grillen när den svalnat så skyddar vi den från att bli rostig.

12. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Det finns fyra sopnedkast på gården, varav tre är för vanligt hushållsavfall, medan den grönmärkta är för matavfall/kompost. Särskild nyckel krävs för det senare nedkastet och den beställs av styrelsen.

b) Vårt miljörum finns i en av portarna mellan Närkesgatan 2 och 4. Där finns kärl för glas, plast, papper, metall, tidningar, småelektronik och ett mindre kärl för grovsopor. 

c) Grovsopor hänförliga till reparationer i lägenheterna får ej ställas i miljörummet, utan måste tas omhand av den boende på egen bekostnad. 

d) Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i miljörummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. 

13. Källare

I källaren finns ett förråd till varje resp. lägenhet. Gångarna och tak ovanför förråden ska hållas fria från lösa saker. 

14. Garage

Tomgångskörning och biltvätt i garaget är inte tillåten. Inga andra föremål än motorfordon får förvaras i garaget. Alla fordon som står i garaget ska vara i körbart skick och inte förorena garaget i form av läckage etc.

15. Husdjur

Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Husdjur får inte rastas på gården.

16. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex på gården, i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22.00 på kvällen till kl. 08.00 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt-och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör. Om du renoverar, tänk på att förlägga högljudda arbeten vardagar mellan 8-17.