För nya medlemmar

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Kålroten 8!

Här följer lite information som kan vara användbar som medlem i föreningen. Tveka inte att kontakta någon i föreningens styrelse om du har några frågor.

Hushållsavfall och kompost

Nedkast för hushållsavfall och kompost finns på innergården. Luckorna för hushållsavfall öppnas med lägenhetsnyckel/portnyckel, medan komposten (grön lucka) kräver särskild nyckel.

I de ordinarie luckorna får ej stora kartonger, glas eller dylikt slängas då det då blir stopp. Vi är extra rädda om vår sopsug då det är en vacuum och inte ett kärl under.

Nycklar och påsar till komposten tillhandahålls av föreningen om ni är intresserade. Påsar för detta ändamål finns i skjulet på gården.

Återvinningsrum

Föreningen har ett återvinningsrum på Närkesgatan som kräver en nyckelbricka för att öppna. Följ instruktionerna noga och lämna bara returavfall på anvisat ställe så slipper föreningen onödiga extra utgifter. Vik ihop kartonger så får det plats mer i kärlen. Sortera i avsett kärl. Föreningen har ingen återvinning för målarfärg eller miljöfarliga vätskor så det måste man återvinna själv på avsedd plats.

Tvättstuga

Alla boende har tvättstugenycklar till sitt förfogande. Om du skulle behöva beställa nya nycklar till tvätt-tavlan så vänder du dig direkt till Söderkyl, telefonnummer 08-556 96 222. Vid beställningen ska du uppge vilken färg bokningstavlan och cylindrarna har (grå) samt det interna tresiffriga lägenhetsnumret (inte det fyrsiffriga som är det som används i folkbokföringen). Detta betalar man själv.

Felanmälan

Om något skulle vara trasigt i ert eget och/eller föreningens gemensamma utrymmen, kontakta Åkerlunds Fastighetsservice AB. Kontaktinformation finns på föreningens hemsida och på anslagstavlan i entrén. 08-39 06 50 eller maila ert ärende till www.akerlunds.se.

Jourutryckning

Vid jourutryckning kontakta Dygnet 08-31 65 80. Se även uppgifter i resp. trapphus.

Föreningen är ansluten till en störningsjour,  08-657 77 01, kundtjanst@jourmontor.se

Kontakta dem om det pågår allvarligt störande festligheter eller dylikt för sent på natten. I allmänhet gäller att det ska vara tyst kl 22.

Parkeringsplatser

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser som man kan hyra i garaget i fastighetens källare. 
Kontakta info@kalroten.se om du vill skriva upp dig på kölistan.

Trivsel

Vid renovering och fester skall grannar informeras i förväg då störningar kan uppstå.

Om man vistas eller röker på vädringsbalkongerna eller gården tänk på att ta hand om fimparna själv och att ljudet studsar över gården.

Grillning är endast tillåten på gården  och där gäller samma som med cigarettrök; ta hänsyn till dina grannar.

Kontakt

Föreningen har en brevlåda finns i ingången till Närkesgatan 2 om ni vill lämna in något annars kontaktas vi lämpligast på info@kalroten.se. I övrigt hittar du det mesta om oss här på www.kalroten.se

Renovering

Slutligen en mycket viktig punkt. Många nyinflyttade sätter genast igång och renoverar lägenheten. Tänk på att styrelsen ska godkänna alla renoveringsplaner och behöver tid för det. Allt som rör vatten, avlopp, ventilation, bärande väggar och t o m golvbeläggning kräver ritningar och uppgifter om auktoriserade entreprenörer i god tid och allt oväsen måste ske mellan 08-17.

Vi hoppas att du kommer att trivas i din nya lägenhet och åter igen: varmt välkommen!

Bästa hälsningar, styrelsen brf. Kålroten 8