Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke samt referenser. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Ansökningsblankett laddas hem genom länken nedan.

Studier och arbete på annan ort samt att provbo som sambo är skäl som godkänns. Andra typer av andrahandsuthyrningar blir inte per automatik godkända. Du kan hyra ut max i tre år. Vi godkänner inte korttidsuthyrningar eller uthyrningar via t ex Airbnb.
Andrahandsuthyrningar innebär ofta en nackdel för föreningen med t.ex. sämre engagemang från de tillfälligt boende, vilket kan vara ett skäl för styrelsen att neka till uthyrningen.

Avgift tas ut för uthyrningar i andra hand, se föreningens stadgar.

Blankett för andrahandsuthyrning