Ansvar

Ansvar för underhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och vad som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Det är viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag
för den som drabbas. Det är viktigt att du har en särskild bostadsrättsförsäkring.

Ansvar för vitvaror
Bostadsrättsinhavaren bestämmer själv vilka vitvaror som skall finnas i lägenheten och bekostar dem själv. Vid fel bekostar han/hon själv också reparationen.

Ansvar för stammar
Föreningen ansvarar för att stammarna är i gott skick och står för underhåll av dessa.

För mer information angående ansvar hänvisar vi till stadgarna och trivselreglerna.