Lås i serviceläge

Serviceläge används när auktoriserade personer/leverantörer, tex sotare, behöver få tillträde till lägenheten då du själv inte kan vara hemma

Serviceläge ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel.

Beroende på åt vilket håll din dörr är ställd, vrider du nyckeln ett helt varv plus ”10 minuter” eller endast ”50 minuter”.

Nyckeln kan bara tas ut när den hamnat i serviceläget när den står enligt bilden.

OBS! Lås inte överlåset.