Säg upp ditt bredbandsavtal med Ownit vid flytt!

I avgiften ingår fiberbredband från Ownit om 100/100 MBit/s. Den som vill uppgradera hastigheten tecknar ytterligare avtal direkt med leverantören och betalar för detta via separat faktura från Ownit. Fastigheten har dessutom tv och bredband genom Comhem, för den som hellre vill välja detta alternativ.

Viktigt vid flytt
Om du valt att teckna ett bredbandsavtal med Ownit är det viktigt att du vid flytt säger upp avtalet, som är juridiskt bindande, även om du valt hastigheten som ingår i avgiften. Det går bra att göra detta via mejl till Ownit i samband med din flytt. Kontakta Ownits kundtjänst om du har frågor.

Uppsägningen är viktig av säkerhetsskäl samt att det underlättar för den som flyttar in efter dig att teckna ett eget avtal och få support av Ownit.